OFERTA

ECO-SAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest firmą transportowo-spedycyjną działającą na krajowym i międzynarodowym rynku logistycznym. Nasza firma stworzyła i udoskonala know-how, koncepcję rozwoju oraz ład organizacyjny na bazie wieloletniej praktyki transportowo-logistycznej oraz na gruncie doświadczenia biznesowego swoich pracowników.

Rodzaj świadczonych usług:
- transport krajowy drobnicy oraz przesyłek całopojazdowych;
- międzynarodowy transport drogowy przesyłek różnej wielkości (od pojedynczych kartonów i palet, poprzez przesyłki całopojazdowe, aż do dużych wielopojazdowych kontraków) pojazdami o zabudowie plandekowej lub zapewniającej regulowaną temperaturę przewozu;
- specjalistyczny transport produktów ciekłych i sypkich (spożywcze, neutralne, chemiczne niebezpieczne) cysternami i silosami odpowiednich typów;
- transport morski drobnicy, kontenerów oraz przesyłek masowych;
- transport lotniczy oraz realizację ekspresowych dostaw lotniczo – drogowych;
- magazynowanie oraz manipulacje jak np. przepakowywanie, formowanie lub rozformowywanie przesyłek;
- obsługa logistyczna targów i wystaw;
- kompleksowe logistyczne rozwiązania dla firm (organizowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw, doradztwo logistyczne i inne usługi powiązane).

Zasięg terytorialny działania:
Jesteśmy organizacją, która zarówno w zakresie kontaktów z klientami jak i w obszarze własnych realizacji nie ogranicza się terytorialnie.
Aktualnie naszym podstawowym polem aktywności jest Polska (transport i magazynowanie) oraz większość krajów Unii Europejskiej (transport międzynarodowy), jednak docelowo zasięg i skala naszych działań w poszczególnych rejonach kształtowane są w największym stopniu przez naszych klientów – ich potrzeby i ich chęć do współpracy poprzez powierzanie nam zadania zaspokojenia tych potrzeb.
Innych barier rozwoju nie dostrzegamy.
ECO-SAN Spółka z o.o. ul. Świętokrzyska 20, lok 307 00-002 Warszawa NIP: 521-32-46-609 e-mail: transport@eco-san.pl Tel. całodobowy: +48 570 515 541
Zapraszamy do współpracy.